Valikko Sulje

Palvelut

Sijaishuolto Perhekodissa

Pajalan Perhekoti tarjoaa kodin seitsemälle lapselle tai nuorelle. Kodin tavoitteena on tarjota mahdollisimman turvallinen ja luonnonläheinen kasvuympäristö, joka ottaa huomioon jokaisen lapsen fyysiset, psyykkiset ja sosioemotionaaliset tarpeet. Pieni hoitoyksikkö mahdollistaa jokaisen lapsen henkilökohtaisen huomioinnin ja antaa hyvät mahdollisuudet perheenomaiseen lähimmäisenrakkauteen.

Tukipaikkatoiminta

Tukipaikkatoiminta auttaa lapsiperheitä selviytymään arjessa silloin, kun vanhempien omat voimavarat ovat heikentyneet. Tukipaikkatoimintamme tukee lasta/nuorta ja hänen perheensä jaksamista tarjoamalla tukiviikonloppu- ja tukivuorokausitoimintaa avohuollon asiakkaille.

Perhekuntoutus

Perhekuntoutusjakson päätavoitteena on perheen eheyttäminen sekä uusien selviytymiskeinojen etsiminen perheen arkeen ja lasten kasvatukseen. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on ehkäistä mahdollinen lapsen sijoittaminen perheen ulkopuolelle. Pajalan Perhekoti tarjoaa lisäksi perheelle apua jo sijoitetun lapsen ja perheen kuntouttamisessa takaisin parempaan arkeen.

Perhearviointi

Perhearviointi on kattava perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä. Tuottamamme palvelu voidaan toteuttaa perheen kotona tai perhekodin tiloissa Oulaisissa.