Valikko Sulje

Arvot

Pajalan perhekodin kasvatusperiaatteet perustuvat seuraaviin arvoihin:

 

Yhteisöllisyys= Pajalan perhekodissa arvostetaan hyvää yhteistyötä lasten ja nuorten, perhekotivanhempien, työntekijöiden, biologisten vanhempien ja muiden verkostojen välillä. Yhteisöllisyys sisältää myös yhdessä tekemistä, jossa kannustetaan kokeilemaan, erehtymään ja oppimaan.

 

Avoimuus= Pyrimme avoimeen työskentelyyn ympäristöömme kuuluvien kanssa. Tällä mahdollistamme tiedonkulun, joka auttaa niin ongelmakohtien havainnoinnissa kuin uusien ideoiden syntymisessä ja niiden viemisessä arjen toimintaan.

 

Rehellisyys= Rehellisyys tarkoittaa meille kuulumista yhteisöön, jonka kehittämisestä jokainen kantaa oman vastuunsa. Kannustamme ja kiitämme onnistumisista sekä tunnustamme virheemme. Näemme jokaisen päivän mahdollisuutena, tarkastellen mahdollisuuksia, taitoja ja kykyjä realistisesti.

 

Lapsilähtöisyys= Tarjoamme lapselle luottamusta, rakkautta ja rajoja. Lasta kuullaan arkisissa asioissa kuten ”mitä tänään syötäisiin” ja ”mitä tänään tehtäisiin”. Lapsilähtöisessä ympäristössä huomioidaan myös jokaisen lapsen ikä- ja taitotaso kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.

 

Tasapainoinen arki= Tasapainoinen arki pitää sisällään turvallisia, luotettavia ja kannustavia aikuisia lapsen ympärillä. Arkeen kuuluu myös säännöllinen uni, ravinto ja liikunta. Opettelemme sietämään sitä ”tylsää” arkeakin, mielekkään tekemisen ohessa.