Valikko Sulje

Palvelut

Erityislasten ja kehitysvammaisten tuki/vkonloppu ja loma-aikojen asumista
Ympärivuorokautista asumista
Avohuollon sijoitusta
8 asiakaspaikkaa

Kuntouttavaa kodinomaista hoitoa

 

Pyrimme tarjoamaan erityisnuorille tasavertaiset harrastustus- ja toimintamahdollisuudet arjen kuvioihin erilaisissa toimintaympäristöissä, esim. leirit ja retket, ottaen huomioon eritysitarpeet työvälineissä sekä henkilökunnassa.

Kotimme tärkeänä lähtökohtana on tasapainoinen ja turvallinen arki.
Tasapainoisella arjella haluamme tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Koemme, että tasapainoinen ja turvallinen arki on tärkeä lähtökohta normaalin kasvun ympäristölle.
Jokainen lapsi saa kehittyä omaksi yksilökseen, ja jokaisen yksilölliset tarpeet huomioidaan arjen toiminnoissa. Toimintamme on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Jokaiselle lapselle luodaan henkilökohtainen hoito- ja kasvatussuunnitelma, jossa hänen kykynsä, kasvunsa ja tarpeensa huomioidaan.

Jokaisella lapsella on omaohjaaja, joka huolehtii lapsen asioista kokonaisvaltaisesti. Omaohjaajuuden kautta lapsen ja ohjaajan välille kehittyy turvallinen ja läheinen ihmissuhde.

Jälkihoito ja itsenäistymisväylä

Toimintaamme kuuluu myös jälkihuollosta huolehtiminen; asuminen, koulutus, työpaikka, erilaiset tukitoimenpiteet.
Yrityksemme puitteissa voimme tarjota erilaisia työkokeiluja mm. kädentaidoissa (puu ja tekstiili), kaupan ala, lastenhoito, siivous ja ruuanlaitto.

Perhetyö

Teemme myös hoitopiirissämme olevien lasten ja perheiden kanssa perhetyötä joko yksilön tai koko perheen tasolla. Tarjoamme lomapaikkaa maaseudun rauhassa, joen rannalla perheiden vapaiden viettoon.

Sekä varsinaisessa kasvatustyössä, perhetyössä että jälkihuollossa toimimme hyvässä yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa.